Лабораторна діагностика МІ

1. Бактеріоскопія “товстої” краплі крові, фарбування мазка за Грамом (позаклітинно та внутрішньоклітинно грамнегативні диплококи).

2. Бактеріологічне дослідження крові, слизу з носогорла, ліквору (культура менінгококу).

3. Серотипування менінгококів.

4. Латекс-аглютинація крові (антигени менінгококу).

5. Загальний аналіз крові (нейтрофільний лейкоцитоз із зсувом вліво, підвищена ШЗЕ).

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

МІ Менінгококова інфекція
АТ Артеріальний тиск
ШД Швидка допомога
ЦРЛ Центральна районна лікарня
ШВЛ Штучна вентиляція легень
ІТШ Інфекційно-токсичний шок
НГМ Набряк головного мозку
ЦВТ Центральний венозний тиск
ІЗПОС Індекс загального периферичного опору судин
САТ Середній артеріальний тиск
СІ Серцевий індекс
СТ Систолічний тиск
ДТ Діастолічний тиск
SaO2 Сатурація кисню
FiO2 Концентрація кисню
РаО2 Парціальний тиск кисню
КСР Лабораторна діагностика МІ Кінцево-систолічний розмір
КДР Кінцево-діастолічний розмір
РЕЕР Позитивний тиск на видиху
ФВ Фракція викиду
ЗПСО Загальний периферичний судинний опір
ГРДС Гострий респіраторний дистрес-синдром
ХОК Хвилинний об’єм кровотоку
УЗД Ультразвукове дослідження
КОС Кислотно-основний стан
ДВЗ Дисеміноване внутрішньосудинне згортання крові
ЧСС Частота серцевих скорочень
рН Концентрація іонів водню
ВЕ Надлишок/дефіцит основ
в/в Внутрішньовенне введення
в/м Внутрішньом’язове введення

ЛІТЕРАТУРА

1. Георгіянц М.А., Белебезьєв Г.І., Крамарєв С.О., Корсунов В.А. Тяжкі форми менінгококової інфекції у дітей.- Харків: Золоті сторінки, 2006.- 176 с.

2. Annane D., Bellissant E., Bollaert P.E. et al. Corticosteroids for treating severe sepsis and septic shock Лабораторна діагностика МІ (Review) The Cochrane Library 2009, Issue 1 http://www.thecochranelibrary.com

3. Cathie K., Levin M., Faust S.N. Drug use in acute meningococcal disease // Arch. Dis. Child. Ed. Pract.- 2008.- V.93.- P. 151-158.

4. Dart A.B., Mutter T.C., Ruth C.A., Taback S.P. Hydroxyethyl starch (HES) versus other fluid therapies: effects on kidney function (Protocol) The Cochrane Library 2009, Issue 1 http://www.thecochranelibrary.com

5. Dellinger R.P., Levy M.M.,Carlet J.M. Surviving Sepsis Campaign: International guidelines for management of severe sepsis and septic shock: 2008 Crit Care Med 2008 Reprint

6. Fraser A., Gafter-Gvili A., Paul M., Leibovici L. Antibiotics for preventing meningococcal infections Лабораторна діагностика МІ (Review) The Cochrane Library 2009, Issue 1 http://www.thecochranelibrary.com

7. Harnden A., Ninis N., Thompson M. Et al. Parenteral penicillin for children with meningococcal disease before hospital admission: case-control study // BMJ.- 2006.- V.332.- P. 1295-1299

8. Kersting F., Limbourg P., Kasper W. et al. Dobutamin - clinical studies into the cause of it's different cardiovascular effects The Cochrane Library 2009, Issue 1 http://www.thecochranelibrary.com

9. Manchanda V., Gupta S., Bhalla P. Meningococcal disease history, epidemiology, pathogenesis, clinical manifestations, diagnosis, antimicrobial susceptibility and prevention // Indian J. Medical Microbiol..- 2006.- V. 24.- P. 7-19

10. Mtitimila E.I., Cooke R.W. Antibiotic regimens for suspected early neonatal sepsis (Review) The Cochrane Лабораторна діагностика МІ Library 2009, Issue 1 http://www.thecochranelibrary.com

11. Oral U., Aribogan A., Isik G. et al. The effect of continuous low-dose furosemid infusion on acute renal failure The Cochrane Library 2009, Issue 1 http://www.thecochranelibrary.com

12. Paul M., Grozinsky S., Soares-Weiser K., Leibovici L. Beta lactam antibiotic monotherapy versus beta lactam-aminoglycoside antibiotic combination therapy for sepsis (Review) The Cochrane Library 2009, Issue 1 http://www.thecochranelibrary.com

13. Pollard A. J., Nadel S., Ninis N. et al. Emergency management of meningococcal disease: eight years on // Arch. Dis. Child.- 2007.- V. 92.- P. 283-28614. Vidal L., Borok S., Gafter-Gvili A. et al.M Aminoglycosides as a Лабораторна діагностика МІ single antibiotic versus other (non-aminoglycosides) antibiotics for the treatment of patients with infection (Protocol) The Cochrane Library 2009, Issue 1 http://www.thecochranelibrary.com

15. Zimmerman J.J. History of Adjunctive Glucocorticoid Treatment for Pediatric Sepsis: Moving Beyond Steroid Pulp Fiction Toward Evidence-based // Med. Pediatr. Crit. Care Med.- 2007.- V.8.- P. 530-539.

Укладачі протоколу:

· Директор Департаменту материнства, дитинства та санаторного забезпечення МОЗ України Моісеєнко Р.О.

· Заступник Директора Департаменту материнства, дитинства та санаторного забезпечення МОЗ України Педан В.Б.

· Начальник відділу організації медичної допомоги дітям Департаменту материнства, дитинства та санаторного забезпечення Осташко С.І.

· Головний спеціаліст відділу організації медичної допомоги дітям Департаменту материнства Лабораторна діагностика МІ, дитинства та санаторного забезпечення Шух Л.А.

· Завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця д.м.н., професор Крамарєв С.О.

· Завідувач кафедри педіатрії №2 Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, д.м.н., професор Бережний В.В.

· Завідувач кафедри дитячої анестезіології та інтенсивної терапії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика д.м.н., професор Белебезьєв Г.І.

· Завідувач кафедри дитячої анестезіології та інтенсивної терапії Харківської медичної академії післядипломної освіти д.м.н., професор Георгіянц М.А.

· Завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб Одеського медичного університету, д.м.н., професор Лабораторна діагностика МІ Харченко Ю.П.

· Завідувач кафедри педіатрії ФПО Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова д.м.н., професор Пипа Л.В.

· Професор кафедри педіатрії Кримського державного медичного університету імені С.І. Георгієвського, д.м.н. Богадєльніков І.В.

· Доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, к.м.н. Литвиненко Н.Г.

· Доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, к.м.н. Палатна Л.О.

· Асистент кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, к.м.н. Воронов О.О.


documentbajyckf.html
documentbajyjun.html
documentbajyrev.html
documentbajyypd.html
documentbajzfzl.html
Документ Лабораторна діагностика МІ