Психіка людини і проблема людського чинника

Психіка - це здатність мозку людини відображати об’єктивну дійсність у вигляді відчуттів, уявлень, думок та інших суб’єктивних образів. Психіка є властивістю розвиненої нервової системи. Центральна нервова система людини складається із спинного мозку, двох великих півкуль головного мозку, зв’язаних із проміжним мозком, середнього мозку, заднього мозку, довгастого мозку, мозочку.

Встановлено, що функція лівої півкулі головного мозку - оперування вербально-знаковою інформацією, читання, рисунок тощо. Ушкодження цієї частини мозку - причина порушення мови, втрата логіки у судженнях і т.п.

Функція правої півкулі головного мозку - оперування образами, орієнтація у просторі, розрізняння музичних тонів, розпізнавання складних предметів, продукування сновидінь тощо. Ушкодження цієї частини мозку Психіка людини і проблема людського чинника - причина різкого збіднення емоційного життя людини.

Однакова розвиненість функцій обох півкуль головного мозку відкриває широкий простір розвитку особистості. Розвиток психіки - результат еволюції нервової системи. Психіка людини проявляється у її психічних діях: психічних процесах, психічних станах і психічних властивостях.

Психічні процеси - це короткочасні психічні дії, пов’язані із отриманням, переробкою та зберіганням інформації. До них відносяться пам’ять і мислення, емоції і воля, відчуття і сприйняття, здатність володіти собою тощо.

Психічні стани - це психічні дії середньої тривалості, пов’язані із душевними переживаннями, котрі впливають на життєдіяльність. До них належать настрій, депресія, стрес, закоханість і т.п.

Психічні властивості - це довготривалі Психіка людини і проблема людського чинника, порівняно сталі психічні дії, які закріплюються у процесі життєдіяльності і характеризують її здатність відповідати на впливи з боку життєвого середовища адекватними реакціями. До них відносяться: темперамент, інтелект, здібності, характер тощо.

Небезпеки, викликані неадекватними діями людини, яка є найважливішим елементом системи ЛЮДИНА - МАШИНА - СЕРЕДОВИЩЕ, пов’язують із людським чинником.

Статистика свідчить, що у системі ЛЮДИНА – МАШИНА - СЕРЕДОВИЩЕ неадекватні дії людини є причиною близько 75% нещасних випадків, у той час, коли на техногенні фактори їх припадає 15%, а на природні фактори - 10%.

Людський чинник є причиною:

а) 80-90% порушень режиму роботи ТЕС;

б) 70-80% нещасних випадків на транспорті;

в) 50-65% аварій літаків;

г) понад 50% нещасних випадків у Психіка людини і проблема людського чинника побуті.

Актуальними залишається вислів давньогрецького філософа Сократа: „Хочу зрозуміти, чому так стається - людина знає, що є добре, але робить так, що отримує зворотний результат”.

Людський чинник може проявляти себе лише у певні періоди діяльності: він є наслідком недосвідченості працівника, її необережності, втоми (як фізичної, так і психічної), проявом емоцій (хвилювання, втрата уваги тощо).

Людський чинник може проявляти себе постійно: через ушкодження або дегенерацію сенсорних і рухових центрів вищих відділів нервової системи, через недостатню координованість рухів, внаслідок захворюваності на наркоманію, алкоголізм або відсутність мотивації, аутизм.


documentbajeeqr.html
documentbajemaz.html
documentbajetlh.html
documentbajfavp.html
documentbajfifx.html
Документ Психіка людини і проблема людського чинника